Aktualności

Spotkanie online

18 listopada 2018 r. odbyło się zaplanowane spotkanie online zespołów projektowych z organizacji partnerskich oraz osób odpowiedzialnych za koordynację prac nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu.

Spotkanie poświęcone było omówieniu postępu prac nad kolejnym etapem tworzenia rezultatów tj. programu doskonalenia metodycznego nauczycieli polonijnych, pakietu nauczyciela polonijnego oraz opracowaniu 2 nowych metodycznych kursów e-learningowych: „Wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów szkół polonijnych poprzez polisensoryczne nauczanie – uczenie się” oraz „Dziecko w szkole polonijnej, czyli jak budować dobre relacje z grupą i w grupie?”, które będą dostępne na stronie projektu  od 15.12.18 zakładce „Kursy e-learningowe”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w udostępnionych kursach e-learningowych.

-----

Szkolenie dla kadry z instytucji partnerskich w Mejszagole


W dniach 29 września - 03 października 2018 r. w Vilniaus r. Maisiagalos vaiku lopselis-darzelis w Mejszagole (Litwa) odbyło się drugie szkolenie dla nauczycieli i kadry zarządzającej z instytucji partnerskich projektu. W szkoleniu wzięło udział 14 pracowników instytucji partnerskich – nauczycieli, przedstawicieli kadry zarządzającej oraz doradców metodycznych i konsultantów z instytucji koordynatora projektu.

Program szkolenia:

29.09.18 – prezentacja instytucji goszczącej Vilniaus r. Maisiagalos vaiku lopselis-darzelis w Mejszagole, środowiska lokalnego oraz krajowego systemu edukacji; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie organizacji i zarządzania polonijną placówką oświatową

30.09.18 – organizacja lekcji otwartych w Przedszkolu w Mejszagole, podczas których uczestnicy projektu z organizacji goszczącej prezentowali metody, techniki i narzędzia stosowane w nauczaniu wczesnoszkolnym

01.10.18 – uczestnicy projektu z organizacji partnerskich (nauczyciele) przygotowali i prowadzili zajęcia z dziećmi w Przedszkolu w Mejszagole, dyrektorzy szkół partnerskich zapoznali się z funkcjonowaniem placówki, systemem pracy, problemami i wyzwaniami szkoły

02.10.18 – pracownicy merytoryczni z instytucji koordynującej projekt – MODM w Białymstoku  przygotowali i przeprowadzili warsztaty metodyczne dotyczące nauczania na etapie wczesnoszkolnym m.in. „Wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów szkół polonijnych poprzez polisensoryczne nauczanie – uczenie się” , „Dziecko w szkole polonijnej, czyli jak budować dobre relacje z grupą i w grupie?”, „Polskie symbole w przedszkolu - czyli jak uczyć o Polsce na emigracji”.

03.10.18 – wspólna praca warsztatowa uczestników szkolenia nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu.

-----

Nowe kursy e-learningowe już dostępne!

Serdecznie zapraszamy do udziału w 2 nowych kursach e-learningowych "Treści patriotyczne w edukacji polonijnej uczniów najmłodszych" oraz "Jak rozwijać kompetencje językowe uczniów szkół polonijnych". Kursy są dostępne dla wszystkich zainteresowanych po zalogowaniu się na stronie, w zakładce "Kursy e-learningowe"

-----

Spotkanie online

1 lipca 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie online zespołów projektowych z organizacji partnerskich oraz osób odpowiedzialnych za koordynację prac nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu.

Spotkanie poświęcone było omówieniu postępu prac nad kolejnym etapem tworzenia rezultatów tj. programu doskonalenia metodycznego nauczycieli polonijnych, pakietu nauczyciela polonijnego oraz opracowaniu 2 nowych metodycznych kursów e-learningowych: „Jak rozwijać kompetencje językowe uczniów szkół polonijnych?” oraz „Treści patriotyczne oraz ich realizacja w edukacji polonijnej uczniów szkół polonijnych”, które wkrótce będą dostępne na stronie projektu w zakładce „Kursy e-learningowe”.

----- 

Szkolenie dla kadry z instytucji partnerskich w Torredembarze


W dniach 25 - 29 maja 2018 r. w Associació Cultural Escuela Polaca w Torredembarze odbyło się drugie szkolenie dla nauczycieli i kadry zarządzającej z instytucji partnerskich projektu. W szkoleniu wzięło udział 16 pracowników instytucji partnerskich – nauczycieli, przedstawicieli kadry zarządzającej oraz doradców metodycznych i konsultantów z instytucji koordynatora projektu.

Program szkolenia:

25.05.18 – prezentacja instytucji goszczącej Associació Cultural Escuela Polaca w Torredembarze, środowiska lokalnego oraz krajowego systemu edukacji; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie organizacji i zarządzania polonijną placówką oświatową

26.05.18 – organizacja lekcji otwartych w Szkole Polskiej w Barcelonie, podczas których uczestnicy projektu z organizacji goszczącej prezentowali metody, techniki i narzędzia stosowane w nauczaniu wczesnoszkolnym

27.05.18 – uczestnicy projektu z organizacji partnerskich (nauczyciele) przygotowali i prowadzili zajęcia z dziećmi w Szkole Polskiej w Barcelonie, dyrektorzy szkół partnerskich zapoznali się z funkcjonowaniem placówki, systemem pracy, problemami i wyzwaniami szkoły

28.05.18 – pracownicy merytoryczni z instytucji koordynującej projekt – MODM w Białymstoku  przygotowali i przeprowadzili warsztaty metodyczne dotyczące nauczania na etapie wczesnoszkolnym m.in. „Jak rozwijać kompetencje językowe uczniów szkół polonijnych?” , „Treści patriotyczne oraz ich realizacja w edukacji polonijnej uczniów szkół polonijnych”, „ Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu”.

29.05.18 – wspólna praca warsztatowa uczestników szkolenia nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu.

-----

Pierwsze szkolenie dla nauczycieli i kadry zarządzającej z instytucji partnerskich w Białymstoku


W dniach 5 - 9 lutego 2018 r. w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku odbyło się pierwsze szkolenie dla nauczycieli i kadry zarządzającej z instytucji partnerskich projektu. W szkoleniu wzięło udział 15 pracowników instytucji partnerskich – nauczycieli oraz przedstawicieli kadry zarządzającej.

Program szkolenia:

05.02.18 – prezentacja instytucji goszczącej MODM w Białymstoku, środowiska lokalnego oraz krajowego systemu edukacji; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie organizacji i zarządzania polonijną placówką oświatową

06.02.18 – organizacja lekcji otwartych w Szkole Podstawowej nr nr 15 im. Marii Skłodowskiej Curie w Białymstoku, podczas których uczestnicy projektu z organizacji goszczącej prezentowali metody, techniki i narzędzia stosowane w nauczaniu wczesnoszkolnym oraz w nauczaniu poszczególnych przedmiotów w języku polskim

07.02.18 – uczestnicy projektu z organizacji partnerskich przygotowali i prowadzili zajęcia z dziećmi w Przedszkolu Samorządowym nr. 31 (job shadowing), kadra zarządzająca odwiedziła 2 placówki edukacyjne w celu obserwacji pracy tych instytucji i wymiany doświadczeń

08.02.18 – pracownicy merytoryczni z instytucji goszczącej i jednocześnie koordynującej projekt – MODM w Białymstoku  przygotowali i przeprowadzili warsztaty metodyczne dotyczące nauczania na etapie wczesnoszkolnym oraz przedmiotowym w języku polskim

09.02.18 – wspólna praca warsztatowa uczestników szkolenia nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu.

------

Międzynarodowe spotkanie projektowe w Białymstoku


W dniach 24 - 25 listopada 2017 r. w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe członków zespołów projektowych z instytucji partnerskich odpowiadających za realizację projektu „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych”. Spotkanie to, poprzedzone spotkaniem zespołów projektowych w formule online 15 października 2017, de facto zainaugurowało właściwą realizację projektu.
Podczas dwudniowego spotkania szczegółowo omówiono podział zadań i sposobów ich realizacji między partnerów projektu, ich koordynacji  w odniesieniu do harmonogramu projektu i budżetu. Zespoły projektowe ustaliły także zasady prowadzenia monitoringu oraz ewaluacji projektu, m.in. powołano zespół ds. monitoringu i ewaluacji spośród członków organizacji partnerskich oraz zatwierdzono regulaminu monitoringu i ewaluacji projektu. Kolejną ważną kwestią było omówienie finansów, sposobów upowszechniania, oraz podziału zadań dotyczących wytworzenia rezultatów pracy intelektualnej  projektu.
Spotkanie było również okazją do lepszego poznania instytucji koordynatora projektu – MODM w Białymstoku, bliższego zapoznania się członków zespołów projektowych z organizacji partnerskich, wymiany doświadczeń i pomysłów dotyczących usprawnienia prac projektowych.

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 20 listopad 2018, 10:52