Aktualności

Konferencje informacyjne w Barcelonie i Gironie

1 grudnia 2018 r w Gironie oraz 15 grudnia 2018 w Barcelonie odbyły się konferencje informacyjne połączone ze spotkaniem świątecznym zorganizowane przez Szkołę Polską w Barcelonie i Gironie. Była to doskonała okazja do poinformowania wszystkich przybyłych o  międzynarodowym projekcie Erasmus Plus "Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych" w którym biorą udział nasze szkoły.  Już od ponad roku nasi nauczyciele biorą czynny udział w spotkaniach projektowych, kursach metodycznych i tworzeniu materiałów dydaktycznych. Wszyscy uczestnicy konferencji, m.in., nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół oraz rodzice uczniów zostali poinformowani o głównych celach projektu, spodziewanych rezultatach oraz o możliwości uczestniczenia w bezpłatnych metodycznych kursach e-learningowych, powstających w projekcie. Każdy z uczestników spotkania otrzymał ulotkę z podstawowymi informacjami na temat projektu oraz jego rezultatach.

Spotkanie w Gironie dbyło się w gmachu Col-legi Pare Coll ( FEDAC Sant Narcis) przy ul. Pare Coll 3, gdzie odbywają się zajęcia  Szkoły Polskiej. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób, m.in., nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół polonijnych działających  na obszarze Katalonii oraz rodzice  i uczniowie Szkoły Polskiej w Gironie, Pani Konsul Generalna RP w Barcelonie Karolina Cemka, Pani Iwona Małecka - prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Katalońsko-Polskiego , grono pedagogiczne Szkoły Polskiej oraz Polonia zamieszkująca region Girony.

Spotkanie w Barcelonie odbyło się w budynku szkoły La Salle Gracia gdzie zazwyczaj odbywają się zajęcia Szkoły Polskiej. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób: zaprzyjaźnieni nauczyciele ze szkół polonijnych rejonu Katalonii, rodzice i dzieci Szkoły Polskiej w Barcelonie, Pani Konsul Generalna RP w Barcelonie Karolina Cemka, pisarka Grażyna Górnicka, nauczycielki szkół oraz Polonia zamieszkująca region Barcelony.

Zapraszamy do Galerii.

-----

Spotkanie online

18 listopada 2018 r. odbyło się zaplanowane spotkanie online zespołów projektowych z organizacji partnerskich oraz osób odpowiedzialnych za koordynację prac nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu.

Spotkanie poświęcone było omówieniu postępu prac nad kolejnym etapem tworzenia rezultatów tj. programu doskonalenia metodycznego nauczycieli polonijnych, pakietu nauczyciela polonijnego oraz opracowaniu 2 nowych metodycznych kursów e-learningowych: „Wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów szkół polonijnych poprzez polisensoryczne nauczanie – uczenie się” oraz „Dziecko w szkole polonijnej, czyli jak budować dobre relacje z grupą i w grupie?”, które będą dostępne na stronie projektu  od 15.12.18 zakładce „Kursy e-learningowe”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w udostępnionych kursach e-learningowych.

-----

Szkolenie dla kadry z instytucji partnerskich w Mejszagole


W dniach 29 września - 03 października 2018 r. w Vilniaus r. Maisiagalos vaiku lopselis-darzelis w Mejszagole (Litwa) odbyło się drugie szkolenie dla nauczycieli i kadry zarządzającej z instytucji partnerskich projektu. W szkoleniu wzięło udział 14 pracowników instytucji partnerskich – nauczycieli, przedstawicieli kadry zarządzającej oraz doradców metodycznych i konsultantów z instytucji koordynatora projektu.

Program szkolenia:

29.09.18 – prezentacja instytucji goszczącej Vilniaus r. Maisiagalos vaiku lopselis-darzelis w Mejszagole, środowiska lokalnego oraz krajowego systemu edukacji; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie organizacji i zarządzania polonijną placówką oświatową

30.09.18 – organizacja lekcji otwartych w Przedszkolu w Mejszagole, podczas których uczestnicy projektu z organizacji goszczącej prezentowali metody, techniki i narzędzia stosowane w nauczaniu wczesnoszkolnym

01.10.18 – uczestnicy projektu z organizacji partnerskich (nauczyciele) przygotowali i prowadzili zajęcia z dziećmi w Przedszkolu w Mejszagole, dyrektorzy szkół partnerskich zapoznali się z funkcjonowaniem placówki, systemem pracy, problemami i wyzwaniami szkoły

02.10.18 – pracownicy merytoryczni z instytucji koordynującej projekt – MODM w Białymstoku  przygotowali i przeprowadzili warsztaty metodyczne dotyczące nauczania na etapie wczesnoszkolnym m.in. „Wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów szkół polonijnych poprzez polisensoryczne nauczanie – uczenie się” , „Dziecko w szkole polonijnej, czyli jak budować dobre relacje z grupą i w grupie?”, „Polskie symbole w przedszkolu - czyli jak uczyć o Polsce na emigracji”.

03.10.18 – wspólna praca warsztatowa uczestników szkolenia nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu.

-----

Nowe kursy e-learningowe już dostępne!

Serdecznie zapraszamy do udziału w 2 nowych kursach e-learningowych "Treści patriotyczne w edukacji polonijnej uczniów najmłodszych" oraz "Jak rozwijać kompetencje językowe uczniów szkół polonijnych". Kursy są dostępne dla wszystkich zainteresowanych po zalogowaniu się na stronie, w zakładce "Kursy e-learningowe"

-----

Spotkanie online

1 lipca 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie online zespołów projektowych z organizacji partnerskich oraz osób odpowiedzialnych za koordynację prac nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu.

Spotkanie poświęcone było omówieniu postępu prac nad kolejnym etapem tworzenia rezultatów tj. programu doskonalenia metodycznego nauczycieli polonijnych, pakietu nauczyciela polonijnego oraz opracowaniu 2 nowych metodycznych kursów e-learningowych: „Jak rozwijać kompetencje językowe uczniów szkół polonijnych?” oraz „Treści patriotyczne oraz ich realizacja w edukacji polonijnej uczniów szkół polonijnych”, które wkrótce będą dostępne na stronie projektu w zakładce „Kursy e-learningowe”.

----- 

Szkolenie dla kadry z instytucji partnerskich w Torredembarze


W dniach 25 - 29 maja 2018 r. w Associació Cultural Escuela Polaca w Torredembarze odbyło się drugie szkolenie dla nauczycieli i kadry zarządzającej z instytucji partnerskich projektu. W szkoleniu wzięło udział 16 pracowników instytucji partnerskich – nauczycieli, przedstawicieli kadry zarządzającej oraz doradców metodycznych i konsultantów z instytucji koordynatora projektu.

Program szkolenia:

25.05.18 – prezentacja instytucji goszczącej Associació Cultural Escuela Polaca w Torredembarze, środowiska lokalnego oraz krajowego systemu edukacji; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie organizacji i zarządzania polonijną placówką oświatową

26.05.18 – organizacja lekcji otwartych w Szkole Polskiej w Barcelonie, podczas których uczestnicy projektu z organizacji goszczącej prezentowali metody, techniki i narzędzia stosowane w nauczaniu wczesnoszkolnym

27.05.18 – uczestnicy projektu z organizacji partnerskich (nauczyciele) przygotowali i prowadzili zajęcia z dziećmi w Szkole Polskiej w Barcelonie, dyrektorzy szkół partnerskich zapoznali się z funkcjonowaniem placówki, systemem pracy, problemami i wyzwaniami szkoły

28.05.18 – pracownicy merytoryczni z instytucji koordynującej projekt – MODM w Białymstoku  przygotowali i przeprowadzili warsztaty metodyczne dotyczące nauczania na etapie wczesnoszkolnym m.in. „Jak rozwijać kompetencje językowe uczniów szkół polonijnych?” , „Treści patriotyczne oraz ich realizacja w edukacji polonijnej uczniów szkół polonijnych”, „ Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu”.

29.05.18 – wspólna praca warsztatowa uczestników szkolenia nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu.

-----

Pierwsze szkolenie dla nauczycieli i kadry zarządzającej z instytucji partnerskich w Białymstoku


W dniach 5 - 9 lutego 2018 r. w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku odbyło się pierwsze szkolenie dla nauczycieli i kadry zarządzającej z instytucji partnerskich projektu. W szkoleniu wzięło udział 15 pracowników instytucji partnerskich – nauczycieli oraz przedstawicieli kadry zarządzającej.

Program szkolenia:

05.02.18 – prezentacja instytucji goszczącej MODM w Białymstoku, środowiska lokalnego oraz krajowego systemu edukacji; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie organizacji i zarządzania polonijną placówką oświatową

06.02.18 – organizacja lekcji otwartych w Szkole Podstawowej nr nr 15 im. Marii Skłodowskiej Curie w Białymstoku, podczas których uczestnicy projektu z organizacji goszczącej prezentowali metody, techniki i narzędzia stosowane w nauczaniu wczesnoszkolnym oraz w nauczaniu poszczególnych przedmiotów w języku polskim

07.02.18 – uczestnicy projektu z organizacji partnerskich przygotowali i prowadzili zajęcia z dziećmi w Przedszkolu Samorządowym nr. 31 (job shadowing), kadra zarządzająca odwiedziła 2 placówki edukacyjne w celu obserwacji pracy tych instytucji i wymiany doświadczeń

08.02.18 – pracownicy merytoryczni z instytucji goszczącej i jednocześnie koordynującej projekt – MODM w Białymstoku  przygotowali i przeprowadzili warsztaty metodyczne dotyczące nauczania na etapie wczesnoszkolnym oraz przedmiotowym w języku polskim

09.02.18 – wspólna praca warsztatowa uczestników szkolenia nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu.

------

Międzynarodowe spotkanie projektowe w Białymstoku


W dniach 24 - 25 listopada 2017 r. w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe członków zespołów projektowych z instytucji partnerskich odpowiadających za realizację projektu „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych”. Spotkanie to, poprzedzone spotkaniem zespołów projektowych w formule online 15 października 2017, de facto zainaugurowało właściwą realizację projektu.
Podczas dwudniowego spotkania szczegółowo omówiono podział zadań i sposobów ich realizacji między partnerów projektu, ich koordynacji  w odniesieniu do harmonogramu projektu i budżetu. Zespoły projektowe ustaliły także zasady prowadzenia monitoringu oraz ewaluacji projektu, m.in. powołano zespół ds. monitoringu i ewaluacji spośród członków organizacji partnerskich oraz zatwierdzono regulaminu monitoringu i ewaluacji projektu. Kolejną ważną kwestią było omówienie finansów, sposobów upowszechniania, oraz podziału zadań dotyczących wytworzenia rezultatów pracy intelektualnej  projektu.
Spotkanie było również okazją do lepszego poznania instytucji koordynatora projektu – MODM w Białymstoku, bliższego zapoznania się członków zespołów projektowych z organizacji partnerskich, wymiany doświadczeń i pomysłów dotyczących usprawnienia prac projektowych.

Last modified: Tuesday, 5 February 2019, 11:05 AM