Kursy e-learningowe

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z materiałów kursów e-learningowych przygotowywanych przez uczestników projektu "Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. 

Aby uzyskać dostęp do kursów należy samodzielnie zarejestrować się (utworzyć konto) na platformie.

Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia danego szkolenia. Osoby zainteresowane certyfikatem powinny wykonać wszystkie zadania (prace domowe) w danym kursie. Po sprawdzeniu zadań przez prowadzącego certyfikat będzie przesłany w formacie pdf na adres e-mail podany przy rejestracji.

  1. Aktywność twórcza w pracy nauczyciela szkoły polonijnej

  2. Treści patriotyczne oraz ich realizacja w edukacji polonijnej uczniów najmłodszych

  3. Jak rozwijać kompetencje językowe uczniów szkół polonijnych?

  4. Wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów szkół polonijnych poprzez polisensoryczne nauczanie – uczenie się

  5. Dziecko w szkole polonijnej, czyli jak budować dobre relacje z grupą i w grupie.

  6. Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń

  7. "Wielkanocne Inspiracje" - czyli metody motywacji uczniów szkół polonijnych, na przykładzie tematyki świątecznej

  8. Jak rozwijać kompetencje czytelnicze uczniów szkół polonijnych?

  9. "Żeby mały uczeń był wielkim człowiekiem". Jak wychowywać do wartości uczniów szkół polonijnych?

  10. Klasyka polskiej poezji dla dzieci w opracowaniu muzyczno-teatralnym.

Last modified: Thursday, 3 September 2020, 5:34 PM