Harmonogram działań

Poniższa grafika prezentuje tzw. wykres Gantta projektu czyli graficzną prezentację harmonogramu projektu.
Pod tabelą legenda i objaśnienia.

(kliknij aby powiększyć)

Last modified: Tuesday, 17 April 2018, 2:07 PM