Produkty pracy intelektualnej

Rezultaty pracy intelektualnej założone w projekcie „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych” to:

I. Program doskonalenia metodycznego nauczycieli szkół polonijnych 

- pobierz (pdf) - 

II. Metodyczne kursy e-learningowe 

10 bezpłatnych kursów e-learningowych dostępnych dla wszystkich na platformie MOODLE  http://polonia.modm.bialystok.pl po utworzeniu konta i zalogowaniu się.

III. Pakiet metodyczny nauczyciela szkoły polonijnej 

I. Innowacyjne metody i techniki nauczania do zastosowania w edukacji polonijnej:

- WSTĘP DO OPRACOWANIA (pdf)  - 

1. Metody i techniki rozwijania twórczego myślenia uczniów szkół polonijnych

- opracowanie do pobrania (pdf) -

2. Metody i techniki eksperymentu

- opracowanie do pobrania (pdf) -

3. Metody i techniki rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów szkół polonijnych

- opracowanie do pobrania (pdf) -

4. Metody i techniki rozwijania kompetencji językowych uczniów szkół polonijnych

- opracowanie do pobrania (pdf) -

5. Metody i techniki nauczania polisensorycznego

- opracowanie do pobrania (pdf) -

II. Scenariusze oraz materiał wideo z warsztatów dla nauczycieli szkół polonijnych:

1. Metody i techniki rozwijania twórczego myślenia uczniów szkół polonijnych

scenariusz warsztatów
(pdf)

2. Metody i techniki eksperymentu 

scenariusz warsztatów
(pdf)

3. Metody i techniki rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów szkół polonijnych 

scenariusz warsztatów
(pdf)

4. Metody i techniki rozwijania kompetencji językowych uczniów szkół polonijnych 

scenariusz warsztatów
(pdf)

5. Metody i techniki nauczania polisensorycznego

scenariusz warsztatów
(pdf)

III. Scenariusze zajęć oraz materiały audiowizualne z prowadzonych lekcji:

1. Metody i techniki rozwijania twórczego myślenia uczniów szkół polonijnych

Scenariusz: Aktywność twórcza - ćwiczenia muzyczno - plastyczne. Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie i Gironie, Hiszpania

Filmy:   

Scenariusz: Aktywność twórcza - ćwiczenia rozwijające płynność słowną. Żłobek-przedszkole w Mejszagole, Litwa

Filmy:   

Scenariusz: Aktywność twórcza - ćwiczenia rozwijające zdolność dokonywania skojarzeń. ProPolonia Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe, Belgia

Filmy:   

Scenariusz: Aktywność twórcza - ćwiczenia rozwijające zdolność metaforyzowania. Integracyjna Szkoła Sobotnia im Gen. W. Andersa w Bristolu, Wielka Brytania

Filmy:   

Scenariusz: Aktywność twórcza - ćwiczenia rozwijające zdolność rozumowania indukcyjnego. Foreningen Barna Polen / Stowarzyszenie Dzieci Polsce, Norwegia

Film:   

2. Metody i techniki eksperymentu

Scenariusz: Kreatywny nauczyciel - eksperymentowanie muzyczne. Foreningen Barna Polen / Stowarzyszenie Dzieci Polsce, Norwegia

Film:   

Scenariusz: Kreatywny nauczyciel - eksperymentowanie plastyczne. ProPolonia Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe, Belgia

Film:   

Scenariusz: Kreatywny nauczyciel - eksperymentowanie techniczne. Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie i Gironie, Hiszpania

Film:         

Scenariusz: Kreatywny nauczyciel - twórcze eksperymentowanie językowe. Integracyjna Szkoła Sobotnia im Gen. W. Andersa w Bristolu, Wielka Brytania

Scenariusz: Kreatywny nauczyciel - twórcze eksperymentowanie poprzez badanie 1. Żłobek-przedszkole w Mejszagole, Litwa

Film:   

Scenariusz: Kreatywny nauczyciel - twórcze eksperymentowanie poprzez badanie 2. Żłobek-przedszkole w Mejszagole, Litwa

Film:   

3. Metody i techniki rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów szkół polonijnych 

Scenariusz: Rozwijanie kompetencji czytelniczych. Zabawa z literkami. Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie i Gironie, Hiszpania

Film:    

Scenariusz: Rozwijanie kompetencji czytelniczych. Zabawy czytelnicze z tekstem. ProPolonia Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe, Belgia

Film:     

Scenariusz: Rozwijanie kompetencji czytelniczych. Lapbok. Integracyjna Szkoła Sobotnia im Gen. W. Andersa w Bristolu, Wielka Brytania

Film: 

Scenariusz: Rozwijanie kompetencji czytelniczych. W krainie bajek. Foreningen Barna Polen / Stowarzyszenie Dzieci Polsce, Norwegia

Scenariusz: Rozwijanie kompetencji czytelniczych. Działania podejmowane przez uczniów i nauczycieli do współpracy z rodzicami. Żłobek-przedszkole w Mejszagole, Litwa

Film:    

4. Metody i techniki rozwijania kompetencji językowych uczniów szkół polonijnych

Scenariusz: Rozwijanie kompetencji językowych - ćwiczenia z rysowaniem. Integracyjna Szkoła Sobotnia im Gen. W. Andersa w Bristolu, Wielka Brytania

Film:   

Scenariusz: Rozwijanie kompetencji językowych - historyjki obrazkowe. Foreningen Barna Polen / Stowarzyszenie Dzieci Polsce, Norwegia

Film: 

Scenariusz: Rozwijanie kompetencji językowych - redagowanie opowiadań. Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie i Gironie, Hiszpania

Film: 

Scenariusz: Rozwijanie kompetencji językowych - tworzenie definicji. ProPolonia Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe, Belgia

Film:   

Scenariusz: Rozwijanie kompetencji językowych - zabawy w rymy. Żłobek-przedszkole w Mejszagole, Litwa

Filmy-materiały do zajęć:  

5. Metody i techniki nauczania polisensorycznego

Scenariusz: Wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów szkół polonijnych. Dotyk. Foreningen Barna Polen / Stowarzyszenie Dzieci Polsce, Norwegia

Film: 

Scenariusz: Wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów szkół polonijnych. Słuch. Żłobek-przedszkole w Mejszagole, Litwa

Film:   

Scenariusz: Wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów szkół polonijnych. Węch. Smak. Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie i Gironie, Hiszpania

Film:  

Scenariusz: Wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów szkół polonijnych. Wzrok. Integracyjna Szkoła Sobotnia im Gen. W. Andersa w Bristolu, Wielka Brytania

Film:          

IV. Pomoce dydaktyczne stosowane w wybranych szkołach polonijnych:

- opracowanie do pobrania (pdf) -

V. Wykorzystanie TIK w edukacji polonijnej w szkołach partnerskich projektu:

- opracowanie do pobrania (pdf) -

Last modified: Friday, 3 July 2020, 12:27 PM