Produkty pracy intelektualnej

Rezultaty pracy intelektualnej projektu to inaczej materialne lub konkretne produkty projektu.

Rezultaty pracy intelektualnej założone w projekcie „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych” to:

I. Program doskonalenia metodycznego nauczycieli szkół polonijnych – O1 (w przygotowaniu)

II. Metodyczne kursy e-learningowe – O2

III. Pakiet metodyczny nauczyciela szkoły polonijnej – O3  (w przygotowaniu)

 - do pobrania prezentacja (pdf) -

Last modified: Tuesday, 17 April 2018, 2:51 PM