Organizacje partnerskie

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

MODM jest działającą od 1 kwietnia 2004r., publiczną, samorządową placówką doskonalenia nauczycieli. Organem prowadzącym Ośrodek jest Miasto Białystok. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem jest Podlaski Kurator Oświaty.

Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych miasta Białegostoku poprzez inicjowanie i wspieranie nowatorskich działań edukacyjnych, prowadzenie doradztwa metodycznego oraz kształcenie kadry kierowniczej oświaty.

Strona internetowa: http://www.modm.bialystok.pl

Adres:
ul. Antoniuk Fabryczny 1,
15-762 Białystok
Tel.: 85 688 32 73, 85 688 32 74
Email: modm@modm.bialystok.pl

Prezentacje placówki:

- Do pobrania prezentacja (pdf) -

Żłobek-przedszkole w Mejszagole

Podstawowym obszarem działalności przedszkola jest edukacja. Placówka oferuje wychowanie w grupach przedszkolnych i grupach zerówkowych (przygotowanie do edukacji wczesnoszkolnej).
Działalność Przedszkola-żłobka w Mejszagole oparta jest na Konstytucji Republiki Litewskiej, ustawie o systemie oświaty Republiki Litewskiej, Konwencja o prawach dziecka ONZ, uchwałami Rządu RL, aktami normatywnymi Ministerstwa Oświaty i Nauki RL, normami i przepisami higieniczno-sanitarnymi dla placówek przedszkolnych, orzeczeniami Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, zarządzeniami i innymi aktami prawnymi wydawanymi przez Dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, wewnętrznymi przepisami Przedszkola-żłobka.
Organizacja kształcenia realizowana jest zgodnie z programem wychowania przedszkolnego Przedszkola-żłobka w Mejszagole.
Placówka oferuje wychowanie w grupach przedszkolnych.
Języki nauczania: litewski, polski.
Dzieci przygotowujące się do edukacji wczesnoszkolnej kształcone są w grupach mieszanych według programu edukacji wczesnoszkolnej.
W placówce działają 4 grupy – 2 grupy przedszkolne mogące przyjąć w sumie 40 dzieci w wieku 3-6 lat (do 20 osób w każdej grupie) oraz 2 grupy żłobkowe, mogące przyjąć w sumie 30 dzieci w wieku 1,5-3 lat (do 15 osób w każdej grupie).

Strona internetowa: http://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/

Adres:
ul. Kiemeliu 7A, mst. Mejszagoła, rej. Wileński LT-14240
Tel./fax (8 5) 2 494 330
El. poczta maisiagalos.ld@gmail.com

Prezentacje placówki:

- Do pobrania prezentacja (pdf) -

Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie i Gironie

W Szkołach Polskich w Barcelonie, Tarragonie i Gironie dzieci uczą się języka polskiego, historii i geografii Polski, biorą udział w zajęciach z literatury i plastyki. W miłym i sympatycznym gronie spędzają wspólnie sobotnie południa.

http://szkolapolska.blogspot.com/

Poczta elektroniczna: ewa.hojna@gmail.com

La Salle Gràcia
Szkoła Polska
Ewa Hojna
Plaça del Nord, 14
Barcelona 08024
Hiszpania

Col·legi Pere Coll (FEDAC Sant Narcís)
Szkoła Polska
Ewa Hojna
Carrer Pare Coll, 3
Girona 17005
Hiszpania


Col·legi La Salle
Szkoła Polska
Ewa Hojna
Avinguda dels Països Catalans, s/n
Tarragona 43007
Hiszpania

Prezentacja szkoły (MS PowerPoint):

- Prezentacja szkoły (wersja pdf) - 

ProPolonia
Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe, Belgia

Strona internetowa: http://propolonia.be/

Kontakt telefoniczny: Agnieszka Piaścik 0487456249
Kontakt e-mail: info@propolonia.be
Zajęcia odbywają się w:
Stedelijke Basisschool de Burgstraat
Burgstraat 23, 2440 Geel

O nas:
Jesteśmy grupą Polaków, których różne życiowe wybory i decyzje przywiodły do Belgii. Mieszkamy i pracujemy w tym kraju, a nasze dzieci uczęszczają do tutejszych szkół. Choć na co dzień żyjemy sprawami belgijskiej społeczności to jednak nasze polskie tradycje, obyczaje i język pozostają dla nas bardzo ważne. My jako rodzice pragniemy przekazać naszym dzieciom wiedzę o ich rodzinnym kraju i uczyć ich języka polskiego. Chcemy, aby nasze dzieci miały świadomość przynależności narodowej, co sprawi, że będą pewne siebie i przez to łatwiej odnajdą się w tutejszym społeczeństwie, a w przyszłości będą wspaniałymi, otwartymi na świat ludźmi.

Dlatego też, prowadzimy Polską Szkołę Sobotnią i Polskie Przedszkole Sobotnie „Żółte Słoneczko” w Geel w Belgii dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. W szkole przybliżamy naszym pociechom tajniki języka polskiego. Program nauczania jest tak skonstruowany, aby w jak największym stopniu obejmował treści związane z historią i geografią Polski oraz naszymi obyczajami i świętami narodowymi. Chcemy naszym najmłodszym pokazać piękno naszego kraju i przekazać wartości, w których nas wychowano. Dla dzieci przebywających czasowo w Belgii uczęszczanie do polskiej szkoły pozwoli zachować kontakt z przedmiotami ojczystymi a w razie powrotu do kraju ułatwi im odnalezienie się w polskich realiach.

Ważnym elementem naszej działalności jest również integracja okolicznej Polonii i wspólne działania na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku Polaków mieszkających w mieście Geel i okolicach.

Prezentacja placówki:

- Prezentacja szkoły (wersja pdf) -

Integracyjna Szkoła Sobotnia im Gen. W. Andersa w Bristolu

Fonthill Primary School
Ascot Road
Southmead
Bristol
BS10 5SW

info@issb.info
Strona internetowa: http://www.issb.info

Przedmiotem działalności Szkoły jest całokształt działań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych oraz organizacyjnych zmierzających do zapewnienia rozwoju języka polskiego, kultury i tradycji polskiej.

Prezentacja placówki:

- Prezentacja szkoły (wersja pdf) -

Foreningen Barna Polen / Stowarzyszenie Dzieci Polsce

Polska Szkoła Sobotnia w Moss powstała w 2014 roku. Inicjatorem powstania szkoły polskiej w Moss są jej współzałożyciele Izabela Bielińska, Żaneta Skabara oraz Aleksandra Bielińska. Do pracy nad jej utworzeniem podjeli się również Piotr Krauze i Tomasz Bieliński. W początkowym etapie tworzenia placówki polonijnej Pani Żaneta Skabara zrezygnowała ze współpracy. Funkcję dyrektora pełni Izabela Bielińska, wicedyrektora Weronika Ukaegbu.

W swoich pionierskich pracach Szkoła w Moss korzystała z doświadczeń Stowarzyszenia Dzieci Polsce, które działa od 2011 roku, prowadzi zajęcia z języka polskiego, współpracuje ze szkołami z Anglii i Polski w ramach projektów edukacyjnych, szkoleń nauczycieli oraz wymiany dzieci. Dzięki wielkiej życzliwości i przychylnośći Proboszcza Parafii ojca Piotra Pisarka szkoła korzysta odpłatnie z lokali przy parafialnych. Pierwsze lekcje w nowo powstałej Polskiej Szkole Sobotniej w Moss odbędą się 6 września 2014.

Działalność swoją Forenigen Barna Polen dotyczącą nauczania języka polskiego oraz historii Polski, przyrody i geografii rozpocznie 6 września 2014. Jednak w chwili obecnej cały czas realizuje założenia statutowe dotyczące współpracy ze szkołami z Polski oraz działalności sekcji taneczno- gimnastycznej Aranei.

Dzięki współpracy z komuną Moss Foreningen Barna Polen podpisało umowę wynajmu lokalu z dyrektorem Melløs skole (szkoła Melløs) i od marca 2015 roku zajęcia są organizowane w tradycyjnych klasach lekcyjnych

Polska Sobotnia Szkoła w Moss nosi nazwę Foreningen Barna Polen – ma na celu podejmowanie działań na rzecz propagowania kultury, historii i języka polskiego wśród dzieci polskich oraz z rodzin mieszanych, w tym szeroką współpracę z fundacjami i szkołami z Polski polegajacą na organizowaniu konkursów i projektów międzynarodowych.

Nowością w szkole są zajęcia z przyrody, które zapewnią dzieciom wiele atrakcji.

VANG SKOLE Vesteråsveien 45
1570 Dilling

Adres korespondencyjny
Borkenveien 5e
1339 Vøyenenga

Izabela Bielińska
tel: 4748679643
e-mail: stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com

Strona internetowa: https://barnapolen.pl

Prezentacja placówki:

- Prezentacja szkoły (wersja pdf) -

Last modified: Friday, 18 May 2018, 12:53 PM