Pakiet metodyczny nauczyciela szkoły polonijnej

Pakiet metodyczny nauczyciela szkoły polonijnej 

Kompendium metodyczne adresowane do nauczycieli szkół polonijnych zawierające:

  • opis wybranych innowacyjnych metod i technik nauczania w edukacji polonijnej (od etapu wczesnoszkolnego po nauczanie przedmiotowe w języku polskim, w tym materiały video z zajęć warsztatowych);
  • opis wybranych narzędzi i pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy nauczyciela polonijnego; propozycje wykorzystania narzędzi TIK w edukacji polonijnej;
  • scenariusze zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi, wraz z materiałem audio-video z przeprowadzonych zajęć.

Zaprezentowane w pakiecie metody i techniki nauczania, narzędzia dydaktyczne oraz narzędzia TIK zostały przetestowane przez nauczycieli polonijnych z Belgii, Norwegii, Hiszpanii, Litwy i Wlk. Brytanii w warunkach szkolnych, w specyfice danego kraju, podczas trwania projektu.

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

I. Innowacyjne metody i techniki nauczania do zastosowania w edukacji polonijnej:

- WSTĘP DO OPRACOWANIA (pdf)  - 

1. Metody i techniki rozwijania twórczego myślenia uczniów szkół polonijnych

- opracowanie do pobrania (pdf) -

2. Metody i techniki eksperymentu

- opracowanie do pobrania (pdf) -

3. Metody i techniki rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów szkół polonijnych

- opracowanie do pobrania (pdf) -

4. Metody i techniki rozwijania kompetencji językowych uczniów szkół polonijnych

- opracowanie do pobrania (pdf) -

5. Metody i techniki nauczania polisensorycznego

- opracowanie do pobrania (pdf) -

II. Scenariusze oraz materiał wideo z warsztatów dla nauczycieli szkół polonijnych:

1. Metody i techniki rozwijania twórczego myślenia uczniów szkół polonijnych

scenariusz warsztatów
(pdf)

2. Metody i techniki eksperymentu 

scenariusz warsztatów
(pdf)

3. Metody i techniki rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów szkół polonijnych 

scenariusz warsztatów
(pdf)

4. Metody i techniki rozwijania kompetencji językowych uczniów szkół polonijnych 

scenariusz warsztatów
(pdf)

5. Metody i techniki nauczania polisensorycznego

scenariusz warsztatów
(pdf)

III. Scenariusze zajęć oraz materiały audiowizualne z prowadzonych lekcji:

1. Metody i techniki rozwijania twórczego myślenia uczniów szkół polonijnych

Scenariusz: Aktywność twórcza - ćwiczenia muzyczno - plastyczne. Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie i Gironie, Hiszpania

Filmy:   

Scenariusz: Aktywność twórcza - ćwiczenia rozwijające płynność słowną. Żłobek-przedszkole w Mejszagole, Litwa

Filmy:   

Scenariusz: Aktywność twórcza - ćwiczenia rozwijające zdolność dokonywania skojarzeń. Polska Szkoła Sobotnia w Geel, Belgia

Filmy:   

Scenariusz: Aktywność twórcza - ćwiczenia rozwijające zdolność metaforyzowania. Integracyjna Szkoła Sobotnia im Gen. W. Andersa w Bristolu, Wielka Brytania

Filmy:   

Scenariusz: Aktywność twórcza - ćwiczenia rozwijające zdolność rozumowania indukcyjnego. Polska Szkoła Sobotnia w Moss im. Jana Brzechwy, Norwegia

Film:   

2. Metody i techniki eksperymentu

Scenariusz: Kreatywny nauczyciel - eksperymentowanie muzyczne. Polska Szkoła Sobotnia w Moss im. Jana Brzechwy, Norwegia

Film:   

Scenariusz: Kreatywny nauczyciel - eksperymentowanie plastyczne. Polska Szkoła Sobotnia w Geel, Belgia

Film:   

Scenariusz: Kreatywny nauczyciel - eksperymentowanie techniczne. Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie i Gironie, Hiszpania

Film:         

Scenariusz: Kreatywny nauczyciel - twórcze eksperymentowanie językowe. Integracyjna Szkoła Sobotnia im Gen. W. Andersa w Bristolu, Wielka Brytania

Scenariusz: Kreatywny nauczyciel - twórcze eksperymentowanie poprzez badanie 1. Żłobek-przedszkole w Mejszagole, Litwa

Film:   

Scenariusz: Kreatywny nauczyciel - twórcze eksperymentowanie poprzez badanie 2. Żłobek-przedszkole w Mejszagole, Litwa

Film:   

3. Metody i techniki rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów szkół polonijnych 

Scenariusz: Rozwijanie kompetencji czytelniczych. W krainie bajek. Polska Szkoła Sobotnia w Moss im. Jana Brzechwy, Norwegia

Scenariusz: Rozwijanie kompetencji czytelniczych. Zabawa z literkami. Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie i Gironie, Hiszpania

Film:    

Scenariusz: Rozwijanie kompetencji czytelniczych. Zabawy czytelnicze z tekstem. Polska Szkoła Sobotnia w Geel, Belgia

Film:     

Scenariusz: Rozwijanie kompetencji czytelniczych. Lapbok. Integracyjna Szkoła Sobotnia im Gen. W. Andersa w Bristolu, Wielka Brytania

Scenariusz: Rozwijanie kompetencji czytelniczych. Działania podejmowane przez uczniów i nauczycieli do współpracy z rodzicami. Żłobek-przedszkole w Mejszagole, Litwa

Film:    

4. Metody i techniki rozwijania kompetencji językowych uczniów szkół polonijnych

Scenariusz: Rozwijanie kompetencji językowych - ćwiczenia z rysowaniem. Integracyjna Szkoła Sobotnia im Gen. W. Andersa w Bristolu, Wielka Brytania

Film:   

Scenariusz: Rozwijanie kompetencji językowych - historyjki obrazkowe. Polska Szkoła Sobotnia w Moss im. Jana Brzechwy, Norwegia

Film: 

Scenariusz: Rozwijanie kompetencji językowych - redagowanie opowiadań. Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie i Gironie, Hiszpania

Film: 

Scenariusz: Rozwijanie kompetencji językowych - tworzenie definicji. Polska Szkoła Sobotnia w Geel, Belgia

Film:   

Scenariusz: Rozwijanie kompetencji językowych - zabawy w rymy. Żłobek-przedszkole w Mejszagole, Litwa

Filmy-materiały do zajęć:  

5. Metody i techniki nauczania polisensorycznego

Scenariusz: Wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów szkół polonijnych. Dotyk. Polska Szkoła Sobotnia w Moss im. Jana Brzechwy, Norwegia

Film: 

Scenariusz: Wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów szkół polonijnych. Słuch. Żłobek-przedszkole w Mejszagole, Litwa

Film:   

Scenariusz: Wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów szkół polonijnych. Węch. Smak. Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie i Gironie, Hiszpania

Film:  

Scenariusz: Wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów szkół polonijnych. Wzrok. Integracyjna Szkoła Sobotnia im Gen. W. Andersa w Bristolu, Wielka Brytania

Film:          

IV. Pomoce dydaktyczne stosowane w wybranych szkołach polonijnych:

- opracowanie do pobrania (pdf) -

V. Wykorzystanie TIK w edukacji polonijnej w szkołach partnerskich projektu:

- opracowanie do pobrania (pdf) -

Prezentacja video dotycząca rezultatów pracy intelektualnej
wyświetlana podczas seminariów i konferencji upowszechniających rezultaty projektu.

Last modified: Monday, 2 November 2020, 8:15 PM