Metodyczne kursy e-learningowe

Metodyczne kursy e-learningowe 

10 bezpłatnych kursów e-learningowych dostępnych dla wszystkich na platformie MOODLE  http://polonia.modm.bialystok.pl 

Multimedialne kursy online aktualizujące i uzupełniające wiedzę uczestników projektu oraz wszystkich zainteresowanych na temat metodyki prowadzenia nauczania w języku polskim za granicą. Kursy e-learningowe powstawały w trakcie trwania projektu na bazie wiedzy uzyskanej podczas szkoleń nauczycieli polonijnych w organizacjach partnerskich.

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Last modified: Monday, 5 October 2020, 1:10 PM