Program doskonalenia metodycznego

Program doskonalenia metodycznego nauczycieli szkół polonijnych 

Celem programu jest zaprezentowanie instytucjom prowadzącym oświatę polonijną oraz ich pracownikom:

  • najnowszych metod nauczania w edukacji polonijnej;
  • najnowszych technik nauczania oraz odpowiednio dobranych i wyselekcjonowanych środków dydaktycznych;
  • sposobów wykorzystania TIK w procesie nauczania i samodoskonalenia;
  • planowania i realizacji własnej ścieżki doskonalenia metodycznego przy wsparciu rodzimej instytucji.

Organizacje partnerskie (szkoły polonijne) uczestniczące w opracowaniu programu zredagowały i opracowały osobny rozdział dotyczący specyfiki edukacji polonijnej w każdym z krajów partnerskich. Program zawiera także zestaw scenariuszy szkoleń prowadzonych przez doradców metodycznych i konsultantów MODM w Białymstoku w organizacjach partnerskich.

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Publikacja publikowana z wykorzystaniem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, link do licencji https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl

- pobierz (pdf) - 

Last modified: Monday, 2 November 2020, 1:56 PM