Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z materiałów kursów e-learningowych przygotowywanych przez uczestników projektu "Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Kolejne kursy (materiały) będą udostępniane wraz z postępem realizacji projektu. 

Aby uzyskać dostęp do kursów należy samodzielnie zarejestrować się (utworzyć konto) na platformie.

Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia danego szkolenia. Osoby zainteresowane certyfikatem powinny wykonać wszystkie zadania (prace domowe) w danym kursie. Po sprawdzeniu zadań przez prowadzącego certyfikat będzie przesłany w formacie pdf na adres e-mail podany przy rejestracji.

Instrukcję rejestracji konta na platformie znaleźć można w menu po lewej lub pobrać po kliknięciu - instrukcja (pdf) -

Skip available courses